Partner Login Κάντε κράτηση
facebook icon instagram icon youtube icon
Αρχική Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικά


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ε.Ε.» και με τον ο διακριτικό τίτλο “THE JOY VAN” εφεξής η «Εταιρεία», ή «εμείς», που εδρεύει στο Μεγαλοχώρι Θήρας, με Α.Φ.Μ. 801746184 λειτουργεί την ιστοσελίδα “www.thejoyvan.com” (εφεξής «η ιστοσελίδα») με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών της Εταιρείας και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για κράτηση ενός πακέτου υπηρεσιών μεταφοράς.

Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτή υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτή χωρίς τη συμπλήρωση της φόρμας κράτησης ή της φόρμας επικοινωνίας) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Εφόσον ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας, αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα ορισμένα προσωπικά του δεδομένα, όπως ακριβώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (βλ. σχετικό κεφάλαιο παρακάτω).

Η παρούσα ιστοσελίδα χορηγεί στον επισκέπτη ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και  περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή στοιχείων. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ή δικαιώματος στην ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε στοιχεία της. Επιπλέον, ο επισκέπτης δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει αυτά δημοσίως, ή να διανέμει ή να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της ή το λογότυπό της Εταιρείας μας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με τους παρόντες όρους. Οι επισκέπτες συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων όρων να μην μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους σε τρίτους και να μην προβούν σε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας για άλλους, μη εξουσιοδοτημένους ή νόμιμους σκοπούς.

Τέλος, ο επισκέπτης αναγνωρίζει ότι, αν και η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας εξαρτάται από τρίτο πάροχο από τον οποίο λαμβάνει την εκάστοτε άδεια (λειτουργικό σύστημα της Apple ή της Google για λειτουργία της ιστοσελίδας στο περιβάλλον τους), η παρούσα συμφωνία αφορά αποκλειστικά τον επισκέπτη και την Εταιρεία.

 

Χρήση ιστοσελίδας από ανήλικους


Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Πραγματοποίηση κράτησης από τον επισκέπτη


Προκειμένου ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας να πραγματοποιήσει μία κράτηση για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχει η Εταιρεία, θα πρέπει να παράσχει τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, καθώς και πληροφορίες για το σημείο, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής/άφιξής του, αλλά και τον προορισμό του. Ο επισκέπτης υποχρεούται να εισάγει στην ιστοσελίδα πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή επεξεργασία της κράτησής του και την ταυτοποίησή του κατά την άφιξή του στο σημείο παραλαβής του.

Ο επισκέπτης μέσω της φόρμας κράτησης μπορεί να επιλέξει το δρομολόγιο που τον ενδιαφέρει με δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Ανάλογα με την επιλογή δρομολογίου και τον αριθμό των επιβατών υπολογίζεται αυτόματα η τιμή. Παράλληλα, αν πραγματοποιηθεί κάποια κράτηση, η μηχανή κράτησης διαχειρίζεται αυτοματοποιημένα τη διαθεσιμότητα των οχημάτων και αυτομάτως το όχημα που επιλέχθηκε από τον επισκέπτη παύει να είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης και ανάλογα τον τρόπο πληρωμής (βλ. παρακάτω) εμφανίζεται ευχαριστήριο μήνυμα στην οθόνη του επισκέπτη.

Όταν ο επισκέπτης επιλέγει να πραγματοποιήσει μία κράτηση μέσω της ιστοσελίδας, κάνει μια πρόταση στην τελευταία για τη σύναψη μίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, η οποία γίνεται αποδεκτή τη στιγμή που η Εταιρεία την επιβεβαιώσει. Έπειτα, η Εταιρεία επικοινωνεί με τον επισκέπτη με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ο ίδιος καταχωρήσει, αποστέλλοντας ένα email επιβεβαίωσης εντός 24 ωρών. Στο email αυτό περιλαμβάνεται η σχετική προσφορά της Εταιρείας καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της κράτησης. Αμέσως μετά την πληρωμή όπως θα αναφέρεται σχετικά στο email, o επισκέπτης θα λάβει ηλεκτρονικά το κουπόνι της κράτησής του, μαζί με τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί. Δεδομένου ότι η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη και της Εταιρείας, η τελευταία είναι υπεύθυνη για την έκδοση του προβλεπόμενου εκ του νόμου φορολογικού παραστατικού.

  • Παιδιά

Κατά τη διαδικασία της κράτησης ο επισκέπτης χρειάζεται να ενημερώσει την Εταιρεία εάν ταξιδεύει με παιδιά. Το παιδί θεωρείται επιβάτης στο όχημα.

Συνιστάται ο επισκέπτης να διαθέτει δικό του παιδικό σύστημα συγκράτησης. Σε διαφορετική περίπτωση,  ο επισκέπτης μπορεί να το αιτηθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης. Αυτό το αίτημα εξαρτάται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα, επομένως η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το σύστημα συγκράτησής θα είναι παρόμοιο με αυτό που ο επισκέπτης έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας «i-SIZE / ECE R129» για την επιλογή του παιδικού συστήματος συγκράτησης.

Εάν η Εταιρεία δεν ενημερωθεί κατά τη στιγμή της κράτησης ότι ο επισκέπτης θα ταξιδέψει με ανήλικο παιδί ή εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας και να ακυρώσει την υπηρεσία μεταφοράς χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

  • Κατοικίδια

Κατά τη διαδικασία της κράτησης ο επισκέπτης πρέπει να γνωστοποιήσει εάν ταξιδεύει με οικόσιτα ζώα. Τα κατοικίδια είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη τους και πρέπει, να ταξιδεύουν σε κιβώτιο εγκεκριμένο από την IATA. Η μεταφορά κατοικίδιων εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρείας και θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση. Εάν η Εταιρεία δεν έχει ενημερωθεί κατά τη στιγμή της κράτησης για τα ανωτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία και αυτή θα ακυρωθεί χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

 

Τρόπος πληρωμών


Οι τιμές υπολογίζονται βάσει του οχήματος, του προορισμού και της ημερομηνίας που ο επισκέπτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς παρέχονται με προσυμφωνημένη τιμή και όχι με κόμιστρο, όπως ακριβώς απεικονίζονται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Για κρατήσεις αξίας μεγαλύτερης από 300€, είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% του συμφωνημένου ποσού μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για κρατήσεις ίσης ή μικρότερης αξίας των 300€ ο επισκέπτης μπορεί είτε να προεξοφλήσει το συνολικό ποσό οποιαδήποτε στιγμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης, είτε να το καταβάλει στον οδηγό του οχήματος πριν την έναρξη της υπηρεσίας μεταφοράς.

Για την έκδοση τιμολογίου άνω των 500€ είναι απαραίτητη η εξόφληση του ποσού μέσω τραπεζικού συστήματος (τραπεζικό έμβασμα ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας).

Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται η πληρωμή της προκαταβολής το αργότερο 24 ώρες πριν την ώρα έναρξης της υπηρεσίας μεταφοράς, όπως θα αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί από την Εταιρεία. Κρατήσεις που δεν έχουν αποπληρωθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών, θεωρούνται άκυρες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και μετά την πληρωμή. Οι λόγοι για την ως άνω τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγή στις τιμές διοδίων, καυσίμων ή και Φ.Π.Α. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει εγγράφως για την αλλαγή στην τιμή και για τους λόγους για τους οποίους προέκυψε.

 

Παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς


Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει παράσχει ο επισκέπτης κατά τη διαδικασία κράτησης με σκοπό να τον μεταφέρει στο σημείο προορισμού και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο διαμονής του, δεδομένων των χαρακτηριστικών του οχήματος και των φυσικών συνθηκών πρόσβασης του προορισμού. Οι επιβάτες θα παραλαμβάνονται στο σημείο συνάντησης, την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο κουπόνι κράτησης.

Ο χρόνος αναμονής από το προκαθορισμένο ραντεβού είναι 60 λεπτά στο αεροδρόμιο, 40 λεπτά στα Λιμάνια και 20 λεπτά στα λοιπά σημεία συνάντησης. Εάν ο επιβάτης δεν είναι παρών στο σημείο συνάντησης στο συμφωνημένο χρόνο, χάνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία μεταφοράς. Ο επιβάτης φέρει την ευθύνη διασφάλισης της προσήκουσας ημερομηνίας και ώρας της κράτησής του, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση (π.χ. ανάλογα με την προγραμματισμένη ώρα της πτήσης ή της αναχώρησης του πλοίου).

Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο επιβάτης να εντοπίσει τον οδηγό στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος με την Εταιρεία με δικά του μέσα, στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στο κουπόνι κράτησης. Εάν η Εταιρεία δεν ενημερωθεί εγκαίρως και προσηκόντως για το συγκεκριμένο ζήτημα, η υπηρεσία θα ακυρωθεί χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τον τύπο του οχήματος ή τον οδηγό, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τον επιβάτη για την αλλαγή αυτή. Επιπλέον, η επιλογή της διαδρομής που θα ακολουθηθεί, παραμένει στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε οδηγού. Ο οδηγός έχει δικαίωμα να αρνηθεί να ακολουθήσει διαδρομές που δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβαινόντων καθώς και την ακεραιότητα του οχήματος.

  • Αποσκευές

Η τυπική δωρεάν αποσκευή που αναλογεί ανά επιβάτη είναι μία τσάντα με μέγιστο βάρος 20 κιλά και συνολικές συνδυασμένες διαστάσεις 158 εκατοστά (ύψος + πλάτος + μήκος), καθώς και μια χειραποσκευή. Για οποιαδήποτε αποσκευή μεγαλύτερου μεγέθους, απαιτείται προηγούμενη, έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας κράτησης.

Σε περίπτωση που κάποια αποσκευή ξεχαστεί στο όχημα, η Εταιρεία θα καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση της απολεσθείσας αποσκευής και, εάν αυτή βρεθεί, η Εταιρεία θα την αποστείλει στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την κράτηση. Όλες οι πρόσθετες δαπάνες για την αποστολή της αποσκευής βαρύνουν τον επιβάτη.

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που ενδέχεται να υποστούν οι αποσκευές του επιβάτη. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται η σύναψη συμβολαίου ασφάλισης ταξιδιού που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά.

 

Αλλαγή της κράτησης


Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την κράτηση τους χωρίς χρέωση έως και 24 ώρες πριν την έναρξη της παροχής των προγραμματισμένων υπηρεσιών από την Εταιρεία. Μετά το πέρας το 24 ωρών, η αλλαγή σχετίζεται με την τυχόν διαθεσιμότητα και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί για την επιτυχή αλλαγή της κράτησης.

Όλες οι αλλαγές κρατήσεων γίνονται αποκλειστικά εγγράφως στο email bookings@thejoyvan.com.

Μετά την επιτυχή λήψη του ως άνω μηνύματος email, η Εταιρεία θα αποστείλει στον αποστολέα ένα email στο οποίο ο τελευταίος θα πρέπει να απαντήσει, επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενό του, προκειμένου να προχωρήσει η πραγματοποίηση του αιτήματος αλλαγής κράτησης και να εκδοθεί ένα νέο κουπόνι κράτησης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο αποστολέας δεν λάβει απάντηση από την Εταιρεία, αυτός φέρει αποκλειστικά την ευθύνη να επικοινωνήσει με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως το αίτημά του έχει παραληφθεί και επεξεργάζεται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα εξ αιτίας των οποίων η διαδικασία της επικοινωνίας δεν δύναται να ολοκληρωθεί.

 

Ακύρωση κράτησης και επιστροφή χρημάτων


Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την κράτηση τους έως και 24 ώρες πριν την έναρξη της παροχής των προγραμματισμένων υπηρεσιών από την Εταιρεία (άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης).

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον ο επισκέπτης έχει ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία στο email bookings@thejoyvan.com, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της παροχής των προγραμματισμένων υπηρεσιών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων που αφορούν τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβάρυνσης εμβασμάτων.

 

Καταχρηστικές ή απαγορευμένες ενέργειες


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκκινήσει νομικές ενέργειες, μετά από σχετική έρευνα, εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε ενέργειες που είναι παράνομες ή απαγορευμένες ή καταχρηστικές και υπονομεύουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ενδεικτικά, τέτοιες ενέργειες συνιστούν οι εξής:

  • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία
  • Χρήση ψευδών ή κλεμμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας ή κράτησης
  • Παράνομη συλλογή πληροφοριών από την ιστοσελίδα οι οποίες αφορούν τρίτα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια ή συγκατάθεση προς αυτό
  • Αποστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση παράνομου, δυσφημιστικού, απειλητικού, προσβλητικού περιεχομένου ή περιεχομένου που υποκινεί μίσος ή αποτελεί προϊόν παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης εκμετάλλευσης οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας
  • Αποστολή ή ανάρτηση περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου
  • Αποστολή ή ανάρτηση κακόβουλου περιεχομένου που αποτελεί ή περιέχει χαρακτηριστικά cyber-bullying ή που αποτυπώνει επικίνδυνες ενέργειες.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν απαγορευμένες ή παράνομες συμπεριφορές, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε κάθε ενέργεια την οποία θεωρεί αναγκαία, πρόσφορη και αναλογική με τον σκοπό της διασφάλισης της ορθής και νόμιμης λειτουργίας της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής διερεύνησης, της εποπτείας και της διενέργειας ελέγχων, την αφαίρεση περιεχομένου, καθώς και την ακύρωση προγραμματισμένης κράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον επισκέπτη με πρόσφορα μέσα και στον βαθμό που είναι εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ενημέρωση δεν προσκρούει σε δικαιολογημένους λόγους ασφαλείας ή/και δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών της σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία εάν η συμπεριφορά ή συμπεριφορά οποιουδήποτε επιβάτη της είναι τέτοια που επηρεάζει την ασφάλεια του οδηγού, του οχήματος ή άλλων επιβατών. Ρητά δηλώνεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων παράνομων ουσιών σε όλα τα οχήματα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις παραπάνω συμπεριφορές.

 

Περιορισμός ευθύνης


Η Εταιρεία ευθύνεται αποκλειστικά για δόλο ή βαριά αμέλεια και στο μέτρο που σχετική ευθύνη της μπορεί να στοιχειοθετηθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται “ως έχει” και ότι η χρήση αυτής ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δικό τους κίνδυνο και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών, ή εάν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστήσουν δυσχερή την χρήση της, προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία της ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της.

Οι επισκέπτες ενδέχεται να βιώσουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω προγραμματισμένων ή τακτικών εργασιών συντήρησης του συστήματος, διακοπές λειτουργίας που οφείλονται σε διαδικτυακές ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες προγραμματισμού κράτησης ή ζημιές και απώλειες που προκύπτουν από τυχόν προβλήματα εγγενή με τη χρήση της ιστοσελίδας και εν γένει των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της δε φέρουν ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία της, καθώς και για τη διασφάλιση ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται νόμιμα και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών της. Όλα τα στοιχεία της Εταιρείας αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και στο εκ του νόμου φορολογικό παραστατικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για όποιες περιστάσεις προκύψουν λόγω εξωτερικών συνθηκών πριν ή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μεταφοράς που έχει επιλέξει ο επισκέπτης. Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, ατυχήματα και σχετικές καθυστερήσεις, ελέγχους ή αστυνομικές δραστηριότητες, πράξεις βανδαλισμού ή τρομοκρατίας, διαμαρτυρίες και οργανωμένες διαταραχές, απρόβλεπτους κινδύνους στο οδόστρωμα, κυβερνητικές ή εθνικές αποφάσεις αρχών, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα συμβάντα που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ούτε θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την Εταιρεία. Ε.Ε.

Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίησή του. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη ούτε και θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρέωση προκύψει από την αδυναμία του επιβάτη να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα ή να συμμορφωθεί με τις εθνικές αρχές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία βρεθεί αντιμέτωπη με οποιαδήποτε χρηματική ποινή λόγω της μη συμμόρφωσης του επιβάτη με τους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης υπηρεσίας ή τυχόν χρημάτων που της έχουν καταβληθεί έως ότου καταβληθεί πλήρως το συνολικό ποσό της ποινής από τον επιβάτη.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία


Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα σήματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στο προωθητικό υλικό της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής ή/και τρίτων προσώπων που την έχουν εξουσιοδοτήσει με το δικαίωμα χρήσης αυτών των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (συλλογικά η «Πνευματική Ιδιοκτησία»). Οι επισκέπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύσουν, να ανεβάσουν/μεταφορτώσουν, να δημοσιεύσουν, να μεταδώσουν, να διανείμουν ή να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της τελευταίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και των πνευματικών δικαιωμάτων στο λογότυπο της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς σχετική έγκριση. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για τη προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Τυχόν χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη.

 

Πολιτική Εταιρείας για τα προσωπικά δεδομένα


Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι για την Εταιρεία μας ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ελληνικού Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για την πολιτική της Εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους εντός της ιστοσελίδας.

 

Μεταβολές στους Όρους Χρήσης


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας κατά την ελεύθερη κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις προϋποθέσεις που τάσσονται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας μας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

 

Περιοδικές Αλλαγές


Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, καθώς και τις σχετικά με αυτή υπηρεσίες, προσθέτοντας ή αφαιρώντας συγκεκριμένα πεδία, λειτουργίες ή άλλες δυνατότητες, ανανεώνοντας αναλόγως τους παρόντες όρους. Προτρέπουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους, αφού ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία


Όλα τα οχήματα της Εταιρείας διαθέτουν την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από τους εθνικούς κι ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διοικητικές άδειες.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Νοτίου Αιγαίου. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την συναινετική διευθέτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ειδική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr

 

Επικοινωνία


Προκειμένου οι επισκέπτες να αναφέρουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να απευθύνουν οποιοδήποτε ερώτημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο e-mail yourman@thejoyvan.com ή στο τηλέφωνο (+30) 6945 200 715.

 

Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτωβρίου 2022

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Εγγραφείτε στο Newsletter μας
News letter Image